Raporty / Przewodniki Płytowe druha Sławka w KLANIE

Klan #16
Klan #17
Klan #18
Klan #19
Klan #20
Klan #21
Klan #22 - bez Raportu

Klan #23
- ABB Records
Klan #24 - SubVerse Music

Klan #25 - bez Przewodnika
Klan #26 - Stones Throw Records
Klan #27 - Groove Attack
Klan #28+29 - Steinski cz. 1 + cz. 2
Klan #30 - wyjątkowo - Raport Płytowy
Klan #31 - Bomb Hip-Hop Records
Klan #32 - znowu Raport Płytowy +
Klan #33 - Raport Płytowy